Cơ cấu tổ chức Trường THCS Cẩm Quý năm học 2022-2023

Đăng lúc: 15:58:59 07/10/2022 (GMT+7)

Cơ cấu tổ chức Trường THCS Cẩm Quý năm học 2022-2023

 TRƯỜNG THCS CẨM QUÝ NĂM HỌC 2022-2023
- Tổng số CBGVNV: 16, trong đó: + BGH: 02 (Nam, Kinh)
                                                      + GV: 13 (6 Nữ, 7 Nam, 5 Mường (4 nữ), 8 Kinh)
                                                      + NV: 01 (Nam, Mường)
Chia thành 2 Tổ CM (KHTN và KHXH) và 1 tổ HC.

- Chi bộ đảng: 15 đảng viên.
- Công đoàn: 16 đoàn viên
- Chi Hội CTĐ: 16 TV
- Chi Hội KH: 16 TV..
- Lớp, HS: 12 lớp, 485 HS (Nữ 222, HSDT 415, nữ DT 190)