Tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử

Tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử

Đăng lúc 9 tháng trước · 105 lượt xem

Tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử

Tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử

Đăng lúc 9 tháng trước · 86 lượt xem

Tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử

Tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử

Đăng lúc 9 tháng trước · 0 lượt xem

Chào Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Trường THCS Cẩm Quý Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng 40 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022

Đăng lúc 10 tháng trước · 89 lượt xem

KH giáo dục hòa nhập đối với học sinh khuyết tật năm học 2022-2023

KH giáo dục hòa nhập đối với học sinh khuyết tật năm học 2022-2023

Đăng lúc 11 tháng trước · 104 lượt xem

QĐTL Hội đồng TĐKT năm học 2022-2023

QĐTL Hội đồng TĐKT năm học 2022-2023

Đăng lúc 11 tháng trước · 41 lượt xem

QĐTL BCĐ thực hiện QCDC năm học 2022-2023

QĐTL BCĐ thực hiện QCDC năm học 2022-2023

Đăng lúc 11 tháng trước · 29 lượt xem

Phân công nhiệm vụ BCĐ thực hiện QCDC năm học 2022-2023

Phân công nhiệm vụ BCĐ thực hiện QCDC năm học 2022-2023

Đăng lúc 11 tháng trước · 53 lượt xem

QĐ QCDC năm học 2022-2023

QĐ QCDC năm học 2022-2023

Đăng lúc 11 tháng trước · 23 lượt xem

QCDC năm học 2022-2023

QĐ QCDC năm học 2022-2023

Đăng lúc 11 tháng trước · 32 lượt xem
12